Kontaktujte nás: +420 732 956 882 | info@forenzniznaceni.cz
0 Kč

FORENZNÍ ZNAČENÍ

NEJLEPŠÍ PREVENCE K OCHRANĚ VAŠEHO MAJETKU

Forenzní značení kol má úspěch, lidé o něj mají zájem

S cílem snížit počet krádeží se město Krnov vloni zapojilo do celostátního projektu ministerstva vnitra Forenzní značení jízdních kol, kterého se účastní 17 měst forenzního značení kol. Systém ochrany kol rozšiřuje i za peníze ze svého rozpočtu. „Podařilo se nám získat šedesátitisícovou dotaci z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra, která umožnila nakoupit potřebnou technologii a materiál pro bezplatné označení 250 kol. Zájem veřejnosti byl ale obrovský, a proto se město rozhodlo dokoupit značící sady v hodnotě 17 400 korun pro další dvě stovky kol,“ uvádí manažerka prevence kriminality z odboru školství, kultury a sportu. Od srpna do prosince loňského roku se stráž- níkům Městské policie Krnov podařilo ozna- čit syntetickou DNA více než čtyři sta jízdních kol a dva invalidní vozíky v celkové hodnotě 4,5 milionu korun. Množství je to úctyhodné už jen s ohledem na to, že značení jednoho kola trvá třicet minut a musejí ho současně provádět dva strážníci. Společně s Ostravou, Frýdkem- -Místkem, Opavou a Karvinou tvoří pětici měst s největším množstvím provedených značení. Forenzní značení je stále více uplatňovaná metoda pro preventivní ochranu movitého majetku. Značící materiál, tzv. syntetická DNA, obsahuje mikrotečky, z nichž lze pomocí identifikačního setu vyčíst evidenční číslo. Označení není pouhým okem viditelné, kolo je však ozna- čeno také neodstranitelnou nálepkou „Městská policie Krnov – chráněno DNA“. Kolo pak odrazuje pachatele krádeží. Pokud i přesto k odcizení dojde, identifikace kradeného kola je snadnější, stejně tak jako pátrání po něm. Součástí značení je totiž registrace do databáze, a to jak do místní, tak celorepublikové. Zda se kradená označená kola vracejí častěji ke svým majitelům, zatím ale zjistit nelze. „Statistiky tohoto typu se ještě nevedou. V národním registru máme evidovaných 6654 jízdních kol a kompenzačních pomůcek, přičemž z nich bylo odcizeno jen 45 jízdních kol. V ČR se průměrně setkává každý čtyřicátý cyklista s krádeží jízdního kola a v našem registru je to každý sto čtyřicátý osmý,“ dodává Jaromír Kolářík, garant forenzního identifikačního značení pro ČR. Více informací o forenzním značení jízdních kol najdete na stránkách www.mpkrnov.cz. /tz/

Článek převzat z "http://moderniobec.cz/wp-content/uploads/sites/22/2016/03/Newsletter_MO_0516_FINAL.pdf"