Kontaktujte nás: +420 703 128 203 | info@forenzniznaceni.cz
0 Kč

FORENZNÍ ZNAČENÍ

NEJLEPŠÍ PREVENCE K OCHRANĚ VAŠEHO MAJETKU

Seminář k forenznímu identifikačnímu značení předmětů proběhl v Brně

V posledních 3 letech jsou Ministerstvem vnitra ČR podporovány preventivní projekty z Programu prevence kriminality, jejichž obsahem je forenzní identifikační značení předmětů (zejména jízdních kol a kompenzačních pomůcek), které provádějí strážníci obecních či městských policií pro občany zdarma. Za uplynulé období bylo označeno celkem více než 5500 jízdních kol a zhruba 56 kompenzačních pomůcek v celkem 18 městech.

Identifikačnímu značení se aktivně věnují městské policie v Praze, Ostravě, Opavě, Karviné, Orlové, Frýdku-Místku, Příboru, Hlučíně, Jeseníku, Českém Těšíně, Kroměříži, Krnově, Vítkově, Bílovci, Novém Jičíně, Plzni, Domažlicích a Rumburku.

Smyslem nové technologie forenzního identifikačního značení předmětů (FIZ) je v rámci situační prevence předcházet krádeží majetku, městského, obecního i soukromého a v případě krádeže a nalezení tohoto majetku, pak spolehlivě identifikovat původního majitele. Popsanou preventivní činnost lze spolehlivě vykonávat ale jedině tehdy, pokud bude plošně rozšířena. Proto se tento seminář, určený pro manažery prevence kriminality a strážníky městských a obecních policií, na konci letošního listopadu konal. Zúčastnilo se ho na 20 účastníků z 13 obcí.

Seminář zahájil JUDr. Tomáš Koníček z odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV ČR, který je republikovým projektovým manažerem FIZ, a podal základní informace o Forenzním identifikačním značení syntetickou DNA. Od přednášejícího, Bc. Jaromíra Koláříka – strážníka MP Ostrava, garanta forenzního identifikačního značení v ČR, který má 4 roky praxe v oblasti využití forenzního identifikačního značení, 6 let praxe v oblasti prevence kriminality a je hlavním konzultantem při tvorbě „Lokálního registru FIZ pro MP“ a „Národního registru REFIZ“, se účastníci odborného semináře dozvěděli následující okruhy informací:

 • Seznámení s technologií forenzního identifikačního značení – co je syntetická DNA
 • Současní dodavatelé forenzního značení v ČR
 • Možnosti využití
 • Způsoby aplikace a použití značící technologie
 • Administrativa a legislativa spojená s označením majetku
 • Identifikační prostředky a způsoby identifikace

Dále byly na semináři přestaveny oba základní registry – databáze označených předmětů FIZ. Ladislav Filip – software developer (15 let profesionální praxe, hlavní tvůrce „Lokálního registru FIZ pro MP“ a „Národního registru REFIZ“) seznámil přítomné s Registrací a evidencí označeného majetku. Hlavní pozornost věnoval:

 • Lokální databázi – práce s lokáním SW, přístupy, spravování
 • Národní databázi (REFIZ) – propojení s lokálním SW, přístupy, spravování, IT podpora, zabezpečení, přenos dat, vyhledávání, identifikace.

Odpoledne seminář pokračoval zaujatým vystoupením Pavla Carbola, vozíčkáře, který se aktivně ve svém volném čase věnuje propagaci forenzního značení mezi hendikepovanými osobami pod názvem Značení kompenzačních pomůcek forenzním identifikačním značením.Pan Carbol ukázal preventistům pohled tzv. z druhé strany a hovořil na téma:

 • Co je kompenzační pomůcka a které kompenzační pomůcky jsou v současnosti značeny
 • Obtíže při značení kompenzačních pomůcek
 • Přínos značení kompenzačních pomůcek.

Příklady dobré praxe s FIZ přednesla Mgr. Lenka Biolková, manažerka prevence kriminality Městské policie z Frýdku - Místku. Odpověděla tím na některé dotazy z pléna; jak se konkrétně značení provádí? Jak se zvou občané na značení? Co musí občan doložit? Kolik strážníků FIZ provádí? Jaké jsou s tím prozatímní zkušenosti?

O možné podpoře a financování projektu FIZ v dalším období hovořil JUDr. Tomáš Koníček. Zdůraznil, že jde o inovativní projekt situační prevence, který využívá dobrých zkušeností získaných v Anglii. Mezi občany je projekt velmi dobře přijímán. Role strážníků obecních policií je nezastupitelný. Důležitým prvkem je zanesení předmětu do celostátního REFIZu, což je podmínkou projektu. Na závěr však připomněl, že FIZ je však jen dílčím opatřením situační prevence, na které musí navazovat další preventivní opatření ochrany majetku a osob.

Praktickou ukázku identifikace syntetické DNA cvičeným psem přímo v prostorách semináře provedl Jiří Palfy, kynolog a cvičitel policejních psů.

Text byl převzán ze stránky mvcr.cz (http://www.mvcr.cz/clanek/seminar-k-forenznimu-identifikacnimu-znaceni-predmetu-probehl-v-brne.aspx)