0 Kč

FORENZNÍ ZNAČENÍ

NEJLEPŠÍ PREVENCE K OCHRANĚ VAŠEHO MAJETKU

Prostějov

Městská policie Prostějov značí jízdní kola v rámci Programu prevence kriminality ve městě Prostějov již od roku 2017. Většinou se tak děje v letních měsících. Letos proběhla již sedmá etapa značení. Celkově se do databáze zapsalo již více jak 1400 označených jízdních kol, koloběžek či kompenzačních pomůcek.

Služby forenzního značení v Prostějově v roce 2023 využilo 50 zájemců. Strážníci jim na místě kontrolovali doklady, jízdní kolo bylo vyfoceno a zapsáno do evidence centrálního registru REFIZ. Nákup značících sad byl podpořen MVČR z dotace na preventivní projekty. Celkem bylo označeno během sedmi etap 1484 předmětů. V roce 2024 bude značení opět pokračovat.