0 Kč

FORENZNÍ ZNAČENÍ

NEJLEPŠÍ PREVENCE K OCHRANĚ VAŠEHO MAJETKU

CO JE TO FORENZNÍ IDENTIFIKAČNÍ ZNAČENÍ

Forenzní identifikační značení pomocí mikroteček je jedním z moderní techniky v oblasti forenzní vědy, které umožňuje přesnou identifikaci předmětů a objektů. Tento pokročilý systém zahrnuje využití mikroteček s jedinečným kódem a syntetického UV roztoku, díky kterému se označený majetek snadno rozezná od padělku, výměny, a v případě odcizení se naopak snadno vrátí svému majiteli.

Mikrotečky jsou velmi malé plastové či kovové kolečka, která obsahují informace ve formě mikroskopických kódů. Na plastových mikrotečkách jsou kódy natištěny, naopak v kovových mikrotečkách jsou vryty. Proto z hlediska doživotní záruky doporučujeme právě mikrotečky kovové, které nejen že mají text vyrytý, ale mají také možnost tvaru na přání. Ať už je se jedná o kolečka, kostičky či srdíčka. 

Kódy na mikrotečkách mohou být přečteny pouze za použití mikroskopů. Díky detailnímu popisu v mezinárodní datadabázi REFIZ je snadné předmět identifikovat a navrátit majiteli.

Je třeba mít na paměti, že použití mikroteček a syntetického DNA vyžaduje přísné dodržování etických a právních předpisů. Respektování soukromí a zákonných předpisů je zásadní pro správné využívání těchto technologií a zajištění spravedlnosti v rámci forenzních vyšetřování.

V průběhu let se forenzní značení stalo klíčovým prvkem kriminalistických vyšetřování, zahrnujících oblasti od boje proti krádežím uměleckých děl po odhalování organizovaného zločinu. Mikrotečky s unikátním kódem poskytují nejen nezastupitelnou stopu pro vyšetřovatele, ale také vytvářejí odrazový můstek k prevenci trestné činnosti.

VYUŽITÍ ZNAČENÍ

Forenzní značení mikrotečkami je velmi oblíbené u Městských policií právě při hledání odcizených jízdních kol. Mikrotečky jsou pouhým okem neviditelné a jejich umístění a označení se zjistí až díky UV světlu a mikroskopu. Ale mikrotečky se nenabízí pouze na značení jízdních kol.

Jak plastové, tak litinové mikrotečky jsou velmi oblíbené ve firmách, kde je možné si označit nejen notebooky či telefony, ale také nejrůznější firemní předměty a na ty si vytvořit vlastní interní databázi.  

Mikrotečky se také hojně využívají v automobilovém průmyslu, kdy jednou sadou můžete označit většinu dílů na autě a tím si pojistit například nežádoucí výměnu v servisu. Mikrotečky nezaručí, že Vám nebudou díly odcizeny, ale v případě nalezení odcizených předmětů se mnohonásobně zvyšuje šance na to, že se Vám předměty vrátí. 

HISTORIE A SOUČASNOST 

Možnost ukládání textů / kódů do mikroteček je známá od r. 1926. Již během 2. světové války byly mikrotečky využity pro přenos šifer. A v 50.letech minulého století došlo k využití mikroteček jako preventivní ochrany před podvodníky a zloději. Došlo k označení hracích žetonů v kasinech a následně se tento způsob prevence začal rozšiřovat do dalších oblastí průmyslu.

Kovové nebo polymerové částečky s obsahem unikátních kódů nanesených v příslušném množství na daný předmět umožňují ochranu předmětu před krádeží, znesnadňují další prodej odcizeného předmětu a představují ochranu před padělky.

Nejstaršími výrobci mikroteček jsou australská společnost DataDotDNA a britská společnost DATATAG.

Novinkou v oblasti forenzního identifikačního značení je tzv. syntetická DNA – SelectaDNA vyráběná britskou společností SelectaMark Security Systems plc. SelectaDNA představuje dvojí ochranu a naprosto jednoznačné spojení majitele s konkrétním předmětem. Mikrotečky s obsahem unikátních kódů jsou umístěny v syntetické DNA, která obsahuje druhý  naprosto unikátní DNA kód. Propojením těchto kódů a registrací v databázi se tento způsob ochrany majetku stává naprosto dokonalým pro odrazení pachatele.

Naprosto unikátní způsobem se na vývoji forenzního identifikačního značení podílí Česká republika. Tzv. forenzní identifikační značení – DataDotDNA je naprosto jedinečné, unikátní a velice variabilní.  Nekonečné množství variant a kombinací umožňuje značení naprosto odlišné od všech zahraničních výrobců. DataDotDNA je unikátnísvým složením, škály velikostí mikročástic i nepřeberným množstvím variant obsahu mikročástic. V zahraničí standardně používané alfanumerické kódy jsou v tomto případě standardním značením.

ZNAČENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Forenzní značení majetku pomocí roztoku s mikrotečkami u nás v republice funguje již od roku 2013. 

Převážně se u nás značí jízdní kola kvůli projektům podporovanými Ministerstvem vnitra ČR. V roce 2013 značení jízdních kol využily pouze 2 města, ale za 10 let značení stále funguje a projekty pokračují.

Ke konci roku 2023 bylo v mezinárodní databázi REFIZ zaregistrováno před 35 000 kol z 75 českých a 5 polských měst.

Jsme rádi, že to, co děláme, má smysl. 

Návrh bez názvu (5).jpg