0 Kč

FORENZNÍ ZNAČENÍ

NEJLEPŠÍ PREVENCE K OCHRANĚ VAŠEHO MAJETKU

FAQ - Nejčastější dotazy

Z čeho je UV roztok s mikrotečkami složen?
Každé balení obsahuje unikátní DNA kód a UV roztok na bázi vody. Ten obsahuje stovky mikroteček.

Co je to mikrotečka?
Tzv. mikrotečka je plochá tečka o velikosti špendlíkové hlavičky, která je téměř neviditelná pouhým okem. Pouze pod mikroskopem se v ní dá přečíst jedinečný kód.

Proč roztok obsahuje UV nosič?
UV nosič je jeden ze čtyř složek, ze kterých je roztok složen. Díky tomuto roztoku je možné nalézt místo, které bylo označeno. Jakmile Policie uvedený předmět nalezne, posvítí na něj UV lampou a okamžitě zjistí, kde je předmět označený. Následně může přečíst DNA kód, zadat jej do databáze a vyhledat majitele.

Nekonečné kombinace
Roztok je vyroben ze syntetické DNA, což znamená, že množství jedinečných kódů je dá se říct neomezené. Kód se nedá analyzovat bez vědomosti „klíčového kódu“ a proto nemůže být kopírovat třetí stranou.

Jsou produkty nezávadné?
Všechny UV roztoky jsou netoxické a zaručují, že ochrana Vašeho majetku nemá žádný dopad na životní prostředí.    

Bezpečná databáze
Databáze pro český trh REFIZ.eu je navrhnutá podle nejpřísnějších kritérií. Zahrnuje standarty certifikované normy na ochranu dat a je zabezpečená před neautorizovaným vstupem. Vstup do ní mají pouze příslušníci Městské Policie, Policie ČR a správci. Ti v ní mohou vyhledávat 24hodin denně 7 dní v týdnu.
Databáze je vedena zcela zdarma.

Na jak dlouho je předmět registrovaný?
Označený předmět je registrovaný napořád. O každé změně (změna majitele, změna bydliště, vyřazení předmětu z používání) nás prosím informujte.

Co když předmět daruji nebo prodám?
Tuto informaci prosím uveďte do databáze REFIZ, nebo kontaktujte nás a my nové informace do databáze vložíme.

K čemu jsou výstražné nálepky a tabule?
Nálepky a tabule slouží převážně jako prevence k ochraně Vašeho majetku. Jakmile potencionální zloděj nálepku uvidí, je více než pravděpodobné, že pro něj Váš majetek nebude zajímavý. Je totiž permanentně označený a tudíž i neprodejný.

Dodržení standartů
Selectamark má akreditaci ISO 9001-2000 a LPS 1224 na bezpečný provoz databáze 

Co vlastně znamená forenzní značení?
Mikroidentifikace - Forenzní identifikační značení (FIZ) je forma unikátní autentické identifikace podporující preventivní ochranu všech předmětů anebo předmětů, u nichž je důležité prokázat jejich autenticitu nebo skutečného majitele. Jednou z aktuálních možností, kde je možné uplatnit mikro-identifikaci (FIZ) jsou jízdní kola.

Předměty, u kterých není lehké zajistit jejich autenticitu, jsou například:

  • počítačové a IT vybavení
  • jiná elektronická zařízení, jako jsou DVD přehrávače, herní konzole, televizory, mobilní telefony, MP3 přehrávače apod.
  • cenné starožitnosti a obrazy
  • průmyslové stroje, nástroje a zařízení
  • výstroj pro volný čas, jako jsou golfové hole, jezdecké postroje, jízdní kola a koloběžky atp.

Forenzní identifikace je i snímání a porovnávání papilárních linií, neboli otisků prstů. Ty máme každý z nás jedinečné, stejně tak jako máme unikátní lidskou DNA.
Stejným způsobem a stejně nezaměnitelně funguje i syntetická DNA, o které se více dozvíte v následujících kapitolách.

                                               

 

Co je syntetická DNA?
Běžná lidská DNA se skládá z několika kyselin a proteinů uložených do jednoho jádra. Nese v sobě přesně dané kódy a informace, které následně předává dál do organismu a zajišťuje tím jeho konkrétní fungování.

Přesně takto funguje i syntetická DNA. Ta má ovšem nesporné výhody a klady oproti té naší.

Syntetická DNA je složena z nosného média, neboli emulze. V emulzi jsou obsaženy mikrotečky nesoucí unikátní kód, informace o majiteli, kontakt, logo apod.

Jako přidaná hodnota, je tento kód obsažen i v nosném médiu. Pokud by se tedy případnému pachateli podařilo mikrotečku nalézt a dokonce i odstranit, informace o majiteli je na daném předmětu stále.

Po aplikaci na Vámi vybranou věc, směs do 20-30ti minut zasychá a mění se v neprůhlednou a neodstranitelnou vrstvu.

Následně po nasvícení některou z našich UV svítilen modře září a usnadní pátrání a identifikaci Policejním orgánům. 

Stejně tak jako u lidské DNA se prokáže konkrétní osoba, v tomto případě majitel odcizené věci.                                                                              

                                      

 

Jak to celé funguje? 
Pokud uděláte správný krok k ochraně Vašeho majetku a rozhodnete se využít bezpečnostní technologii syntetické DNA, stáčí pouze kontaktovat některou z Policejních služeben ve Vašem městě. 

V současné době možnost označení syntetickou DNA nabízí 22 měst v ČR ( viz ZAKÁZKY). V průběhu následujícího roku bude spolupráce s českými i moravskými městy rozšiřována, aby se zajistila celonárodní dostupnost značení majetku.

Než však využijete označení syntetickou DNA, je třeba danou věc na označení připravit. Věc musí být očištěna (např. jízdní kolo) a vy mít čestné prohlášení, že jste majitelem konkrétní věci.

Poté už příslušník Policie ČR nebo Obecní Policie, odmastí speciální látkou místa, kam aplikuje tenkou vrstvu syntetické DNA. Postup se opakuje na 8-10ti místech. Tato směs obsahuje unikátní kód a informace o konkrétním majiteli. Označená věc je nezaměnitelná a zajišťuje autentičnost předmětu.

Po uplynutí 20-30 minut směs zasychá a mění se v průhlednou a běžně dostupnými prostředky, neodstranitelnou vrstvu.

Běžnými prostředky se rozumí rozpouštědla, technický benzín, odmašťovadla, kyseliny  apod. Odstranění mechanickou cestou (zbroušení, seškrábání) možné je, ale jelikož je syntetická DNA pouhým okem neviditelná, nastává problém s určením jejího umístění. Navíc je umístěna až na 10ti místech, proto se stává pro pachatele obtížné najít všechna označení. Pokud by mělo dojít ke 100% odstranění syntetické DNA, je zcela zřejmé, že by předmět musel být výrazně poškozen a to se zloději v žádném případě nevyplatí. Předmět by se okamžitě stal znehodnocený a neprodejný.  

Během procesu tvrdnutí směsi příslušník Policie provede fotodokumentaci a záznam identifikačních znaků. Tím se rozumí stručný popis, značka, model, typ, barva, viditelné odlišnosti (odřeniny laku, vlastí úpravy věci) apod.

Následně všechny tyto informace zanese do Mezinárodního registru identifikačního forenzního značení.

WWW.REFIZ.EU

Zde se nakonec se s majitelem provede příslušná dokumentace a administrativa.