0 Kč

FORENZNÍ ZNAČENÍ

NEJLEPŠÍ PREVENCE K OCHRANĚ VAŠEHO MAJETKU

FORENZNÍ IDENTIFIKAČNÍ ZNAČENÍ V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU

INOVATIVNÍ OCHRANA PROTI KRÁDEŽÍM A MANIPULACÍM

Nízká dostupnost drahých náhradních dílů přispívá k narůstajícímu trendu krádeží vozidel. Ukradená auta a dodávky jsou často rozložena na součásti, které jsou pak prodávány online, nebo využívány k opravě poškozených vozidel. Tento problém krádeží vozidel má celosvětový dosah.

Forenzní značení mikrotečkami sice krádežím nezabrání, ale může výrazně snížit procento odcizení a naopak zvýšit návratnost.

ÚVOD A PRINCIPY ZNAČENÍ

V dnešní době, kdy automobily jsou často cílem krádeží a neoprávněných manipulací, se stále více majitelů vozidel uchyluje k hledání řešení, jak svůj majetek alespoň částečně ochránit a snížit pravděpodobnost odcizení. Alarmy, bezpečnostní folie, hodně elektroniky,... tak se dá zabránit krádeži. Ale jak je to s autodíly, které se nám třeba omylem ztratí v servisu? Díky forenznímu identifikačnímu značení mikrotečkami, technologii Microdots, můžete vždy získat autodíly zpět. 

Tato inovativní metoda poskytuje vlastníkům vozidel možnost zabezpečit svá auta pomocí tisíců mikroskopických teček, které jsou aplikovány speciálním roztokem s UV nosičem na různá místa vozidla.

Unikátní kódy umístěné na 20-30 místech slouží k identifikaci jednotlivých dílů a komponentů, které majitel sám označil.

MIkrotečky o průměru 1mm, a textu ještě menším, jsou pouhým okem neviditelné. Aby byly nalezeny, je potřeba použít UV světlo, a aby se mohly přečíst, je nezbytné použít kvalitní mikroskop.

PREVENCE PROTI KRÁDEŽÍM A MANIPULACÍM

Forenzní identifikační značení mikrotečkami představuje preventivní opatření s důrazem na ochranu majetku. Jakmile majitel označí své vozidlo, vytvoří tak efektivní bariéru pro potenciální zloděje nebo neoprávněné manipulátory. I když je možné najít mikrotečky pomocí UV světla, identifikace a odstranění těchto teček představuje pro pachatele značnou obtížnost.

Označení může zahrnovat různé části vozidla, včetně světel, motoru, kol, sedaček a dalších komponentů a dílů. Tímto způsobem majitel získává kontrolu nad tím, co bylo na jeho autě označeno, což je klíčové při návštěvě servisu. Při pravidelných prohlídkách a opravách nemusí majitel spoléhat pouze na VIN kódy a stávající označení komponentů, které mohou být přemazány či poškozeny. A ruku na srdce, ne každý z nás je tak precizní, aby si sepsal všechny sériová čísla, pamatoval si je a po kontrole v servisu ještě zkontroloval. Místo toho lze použít právě mikrotečky, které mají všechny jeden a ten stejný kód, a ty aplikovat na jakékoliv místo na autě. A může jedinečné označení mikrotečkami poskytnout důkaz o tom, které díly byly skutečně vyměněny.

VYUŽITÍ V SOUKROMÍ I VE FIRMÁCH

Tato inovativní metoda není omezena pouze na jednotlivce. Firemní flotily automobilů mohou využít forenzní identifikační značení mikrotečkami jako účinný nástroj pro ochranu svých vozidel. Identifikace a sledování výměn komponentů ve firemních automobilech může předejít potenciálním finančním ztrátám spojeným s nekvalitními díly nebo neoprávněnými zásahy.

Varovné samolepky, které jsou součástí této metody, slouží také jako další preventivní opatření. Při pohledu na označené vozidlo potencionální zloděj okamžitě rozpozná, že je auto chráněno, což může odradit od pokusu o krádež nebo manipulaci.

Celkově lze forenzní identifikační značení mikrotečkami považovat za významný krok směrem k bezpečnosti a kontrole nad vlastním majetkem v automobilovém průmyslu.

Tato metoda není jen účinným nástrojem proti krádežím, ale hlavně poskytuje majitelům jistotu a důkazy v případě neoprávněných zásahů do jejich vozidla.

ČETNOST ZNAČENÍ A VÝBĚR MÍSTA

V éře stále sofistikovanějších způsobů krádeží automobilů je značení technologií microdots nezbytným krokem k ochraně vašeho majetku. Avšak, při provádění tohoto zabezpečení by měla být kladena důrazná pozornost na výběr míst, která budou označena. Kromě standardních částí vozidla, jako jsou světla, motor, zrcátka a nárazníky, je významné zaměřit se na další klíčová místa, která by mohla být cílem zlodějů.

Označení mikrotečkami by mělo být prováděno co nejkomplexněji, aby bylo dosaženo maximální účinnosti. Čím více míst označíte, tím více vrstev ochrany poskytnete svému vozidlu. Při této strategii neexistují žádná omezení – od klasických částí jako kapoty a dveří až po části, které by vám mohly být zprvu vzdálené.

Značení automobilu na různých místech nejenže zvyšuje pravděpodobnost odhalení v případě krádeže, ale také výrazně omezuje možnosti zloděje. Představte si, že vaše vozidlo je skvostně označeno na desítkách míst, což vytváří složitý a téměř neproniknutelný kód pro neoprávněné osoby. Investice do microdot technologie s důrazem na komplexní označení míst na vašem vozidle se tak stává klíčem k úspěšné prevenci proti odcizení a zajištění bezpečí vašeho automobilu.