Kontaktujte nás: +420 703 128 203 | info@forenzniznaceni.cz
0 Kč

FORENZNÍ ZNAČENÍ

NEJLEPŠÍ PREVENCE K OCHRANĚ VAŠEHO MAJETKU

V rámci projektu Ministerstva Vnitra ČR se od roku 2013 podílíme na projektech v prevenci proti kriminalitě. Syntetická DNA je tedy využívána jako preventivní ochrana jízdních kol, elektrokol a invalidních vozíků proti krádeži. DNA zároveň slouží k zpětné identifikaci v případě odcizení.

Přestože v roce 2013 se do projektu zapojilo pouze města Ostrava a Kroměříž, v roce 2014 bylo aktivně značících měst 11, o rok později měst 17, v roce 2016 už se na značení podílelo měst 18 a v roce 2017 již 32. 

Nyní v roce 2021 se již do projektu zapojilo více jak 50 českých, slovenských a polských měst.

Jsme velmi rádi, že se značení pomocí syntetické DNA osvědčilo a každým rokem přibývá měst, které tohoto značení využívají. Systém značení v roce 2021

Systém značení v roce 2020

Systém značení v roce 2019

Systém znaceni v roce 2018

Systém zančení v roce 2017

Systém značení v roce 2016

Systém značení v roce 2015

Systém značení v roce 2014

Systém značení v roce 2013Poku máte také zájem značení, Ministerstvo vnitra i tento rok poskytuje dotaci na projekt "Forenzní značení jízdních kol""Forenzní značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek" a "Forenzní značení mobiliáře měst". Participace obcí a měst na těchto projektech činí asi 10%, zbývajících 90 % hradí Ministerstvo vnitra. Za tyto prostředky lze úspěšně realizovat celý projekt, přičemž značení a registrace majetku občanů je zdarma.

Pokud máte zájem o projekt nebo pomoc s jeho realizací obraťte se na garanta forenzního značení 
pana bc. Jaromíra Koláříka : kolarik@refiz.eu