0 Kč

FORENZNÍ ZNAČENÍ

NEJLEPŠÍ PREVENCE K OCHRANĚ VAŠEHO MAJETKU

Důležitost čistoty před aplikací forenzního identifikačního značení

Čistota je klíčovým prvkem pro úspěšnou a trvanlivou aplikaci forenzního identifikačního značení na vašem jízdním kole, koloběžce či jakémkoliv jiném označením předmětu.  Mikrotečky, které jsou naneseny na kolo, slouží jako účinný nástroj v boji proti krádežím a zároveň usnadňují návrat ukradeného majetku k jeho původnímu majiteli. Aby byla tato metoda efektivní, je však nezbytné zajistit maximální čistotu povrchu před aplikací.

Prvním krokem je důkladné vyčištění kola od nečistot, prachu a mastnoty. Použijte vhodný čisticí prostředek a houbu nebo hadřík, abyste zajistili, že povrch bude připraven k přijetí mikroteček. Důkladná očista kola je zásadní pro optimální přilnutí mikroteček a zajištění jejich dlouhodobé trvanlivosti.

Druhým krokem je 100% odstranění nečistot a mastnoty pomocí čistících alkoholových ubrousků, které použije MP těsně před aplikací mikroteček na Váš předmět. 

Mikrotečky jsou navrženy tak, aby byly odolné vůči běžnému opotřebení a povětrnostním podmínkám. Přesto je nezbytné, aby byly aplikovány na čistý a suchý povrch, aby se zajistilo pevné spojení. Čistota kola zaručí, že mikrotečky budou držet na místech, kde jsou umístěny, a že odolají vlivům prostředí.

Po aplikaci mikroteček se doporučuje, aby bylo kolo ponecháno nedotčené po určitou dobu. ROztok zachychá již po 60 minutách po aplikaci, avšak aby bylo zatuhnutí 100%, je potřeba označený předmět 14 dní nevystavovat silným povětrnostním podmínkám.  Behem 14 dnů se proto nedotýkejte místa aplikace a vyhněte se jakýmkoli činnostem, které by mohly narušit proces fixace.

Po aplikaci mikroteček policie také použije varovné samolepky, které nalepí na rám jízdního kola, nebo na jiná určená místa. Povrch pod samolepkami musí být také čistý, zbaven mastnoty a suchý. Tímto způsobem můžete mít stoprocentní jistotu, že vaše kolo je připraveno na boj s krádeží a že forenzní identifikační značení bude plně účinné.

Celkově vzato, čistota kola před aplikací mikroteček, spolupráce s policií  a propracovaný systém mezinárodní databáze REFIZ jsou klíčovými prvky vytvoření bezpečného a odolného systému ochrany vašeho majetku. Díky těmto opatřením můžete s klidem vědět, že Váš majetek je efektivně chráněn a snadno identifikovatelný v případě potřeby.