0 Kč

FORENZNÍ ZNAČENÍ

NEJLEPŠÍ PREVENCE K OCHRANĚ VAŠEHO MAJETKU

DNA PROTECTED

DNA Protected je firma zabývající se nejen výrobou mikroteček, ale také ochranými známkami a patenty. S DNA Protected jsme ale navázali spolupráci právě kvůli kvalitě mikroteček. Nabízí nejen mikorotečky plastové, ale také kovové nejrůznějších tvarů. 

Forenzní značení, známé také jako bezpečnostní identifikační značení, je aplikace DNA na vaše cenné předměty, jako jsou šperky, elektronické zařízení a vozidla. Mikrotečka není viditelná pouhým okem a je velmi obtížné ji odstranit, a proto je to ideální řešení, jak udělat vaše předměty rozpoznatelné, jedinečné a jednoznačně identifikovatelné. Jak jinak byste byli schopni vybrat jeden mobilní telefon z hromady stovek stejného typu a modelu? Sériová čísla a další identifikační metody jsou detekovány a překonávány, protože zloději neustále postupují a přizpůsobují se nejnovějším bezpečnostním opatřením.

Forenzní značení existuje v různých formách a metodách. I když každá z nich může nakonec vést k identifikaci vlastníka předmětu, některé mohou vyžadovat odeslání stěrových testů do laboratoří, aby se získaly výsledky, což proces zkomplikuje a zpomalí. DNA PROTECTED používá pouze metody, které umožňují okamžité určení stavu a vlastníka daného předmětu. Kódy jsou ukládány do databáze REFIZ, která je společná nejen pro ČR, ale mají do ní přístup také kolegové z Polska či Slovenska.

Cílem je aplikovat značení, které nezhorší vzhled nebo kvalitu předmětu, a zároveň je téměř nemožné odstranit. V oblasti detekce zločinu a identifikace odcizeného zboží to znamená, že je třeba zajistit, aby tyto předměty byly vráceny svým oprávněným vlastníkům. Proto je naše forma bezpečnostního značení považována za jednu z nejlepších proti krádeži dostupných značkovacích systémů.

HLAVNÍ CÍL

Tato myšlenka je jednoduchá: zmenšit kód 60 až 100krát tak, aby bylo nemožné ho číst bez použití mikroskopu, a aplikovat ho na skrytém místě. To přidá jedinečnou DNA k předmětu, který by předtím mohl být těžko rozpoznán ve srovnání s identickými modely. Mikroskop umožňuje policejním oddělením identifikovat předmět jako váš a vrátit ho, pokud bude nalezen. Díky UV roztoku, ve kterém jsou mikrotečky obsaženy, je snadno identifikovatelné místo značení po použití UV svítilny. DNA PROTECTED METAL DOT

kovové mikrotečky vyráběné na zakázku. Minimální odběr tohoto druhu mikroteček je 100ks balení (po 2000-5000 mikrotečkách). Proces značení je stejný. Mikrotečky se nanesou na předměty, jízdní kola či motorová vozidla, a poté se zaregistrují do databáze REFIZ. Kovové mikrotečky mají mnoho výhod, ale o tom povídání níže. 

Tato mikrotečka je miniaturní kovová částice, která může mít volitelnou velikost v rozmezí od 150 µm do 1000 µm (1 mm). Jejich tvar lze také vybrat podle požadavků. Téměř na jakýkoli povrch lze aplikovat širokou škálu prvků zabezpečení proti padělání, včetně holografických. Povrch mikrotečky může obsahovat "vyryté" proměnlivé alfanumerické nebo jiné kódy.

Mikrotečka v zásadě nese tři základní druhy informací:

  1. Trvanlivost - mikrotečky vydrží navždy. Oproti plastovým, které mají kód natištěný, mají kovové mikrotečky kód vytlačený, a proto je těžší jej jakkoliv poškodit
  2. Tvar mikrotečky je první okamžitá informace, která ukazuje pravost mikročástic. Mikrotečka většího rozměru (kolem 1 mm) může být identifikována lidským okem. U menších rozměrů lze tvar vidět pomocí lupy nebo mikroskopu. Mikrotečka může být vytvořena ve široké škále geometrických tvarů, od kruhu až po mnoho různých polygonů. Tvar může být také abstraktní, jako je motýl nebo klíč. Složitější tvary samy o sobě představují důležitý bezpečnostní prvek, protože jejich výroba je technologicky velmi obtížně přístupná pro jakéhokoli padělatele.
  3. Text a povrch - text může být "vyrytý" alfanumerickými proměnlivými informacemi. Nejjednodušší z nich může být číslo. To znamená, že každá mikročástice má své vlastní jedinečné číslo. Další možnosti zahrnují použití textu, alfanumerických kódů nebo grafických informací, jako je podpis. Z praktického hlediska nemá velký význam mít každou částici s různým číslem nebo kódem, ale ve skupinách se stejným kódem. Dobrým příkladem je sprejový dávkovač obsahující 5 000 mikroteček, přičemž každá tečka má stejný kód. Možnost dodat každou dávku s různým kódem na povrchu mikrotečky výrazně rozšiřuje možnosti využití pro bezpečnostní aplikace. Další možností je mít alfanumerický nebo velmi jednoduchý grafický prvek vyrytý na povrchu.DNA PROTECTED PLASTIC DOT

Plastové mikrotečky jsou u nás používány převážně na značení jízdních kol, koloběžek či kompenzačních pomůcek. Průměr mikroteček je 0,5mm - 1mm a každá mikrotečka obsahuje unikátní kód, který lze zobrazit pouze pomocí mikroskopu. Díky své velikosti, ale také relativní průhlednosti jsou mikrotečky pouhým okem opravdu neviditelné.

Aby jste mikrotečku na označeném předmětu objevili, v prvé řadě potřebujete UV světlo.

DNA Protected KIT slouží primárně domácnostem, firmám, nebo menším městům k značení jízdních kol. KIT obsahuje až 1000 mikroteček s předem daným kódem, který se v případě značení jízdních kol či cenného majetku registruje do databáze Refiz. Firmy si pro ochranu majetku mohou zakládat vlastní databáze. 

Plastové mikrotečky se po smíchání ve speciálním lepidle obsahujícím stopu UV nanesou na vozidlo, jízdní kolo nebo cenný majetek, který mu dává vlastní DNA. Všechny osazené mikrotečky jsou propojeny s detaily označeného majetku a nahrány do systému Refiz.