0 Kč

FORENZNÍ ZNAČENÍ

NEJLEPŠÍ PREVENCE K OCHRANĚ VAŠEHO MAJETKU

QR KÓDY JAKO NEJNOVĚJŠÍ PREVENCE PROTI ODCIZENÍ

V dnešní době, kdy se zvyšuje popularita jízdních kol jako ekologického a zdravého způsobu dopravy, roste i riziko odcizení těchto cenných předmětů. Naštěstí však přichází inovativní řešení v podobě QR kódů, které slouží nejen jako účinná prevence, ale také jako prostředek k identifikaci odcizených jízdních kol.

Nový systém ochrany, propojený s mikrotečkami, je integrován do databáze REFIZ.eu. Každé jízdní kolo či jiný označený předmět je opatřen unikátním QR kódem, který není závislý kódu v mikrotečce. Po naskenování tohoto kódu zobrazí systém informace o stavu označeného předmětu - zda je pouze registrován nebo zda byl označený předmět odcizen.

QR kódy přicházejí jako odpověď na rostoucí výzvy v oblasti bezpečnosti a prevence proti krádeži jízdních kol, koloběžek či kompenzačních pomůcek. Zatímco tradiční metody identifikace mohou selhat, tento inovativní systém kombinující QR kódy a mikrotečky přináší novou úroveň ochrany, která mění pravidla hry.

BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM 

Jednou z hlavních výhod tohoto systému je maximální anonymita majitele registrovaného předmětu. Pouze v případě odcizení se po naskenování QR kódu nálezci zobrazí kontaktní formulář na registrátora daného předmětu, čímž je buď městská policie, policie ČR nebo město. Pouze registrátor má přístupy k údajům o majitelích registrovaných předmětů.

V případě, že by bylo jízdní kolo odcizeno, mají registrátoři, tj. městská policie nebo město, schopnost identifikovat místo, kde byl předmět nalezen. Oznámení je následně předáno majiteli, čímž se vytváří efektivní systém obnovy odcizených věcí.