0 Kč

FORENZNÍ ZNAČENÍ

NEJLEPŠÍ PREVENCE K OCHRANĚ VAŠEHO MAJETKU

69 ČESKÝCH MĚST

"69", to je číslo, kterého jsme letos v České republice dosáhli. To je počet českých měst, obcí a městysů, které se v uplynulých letech aktivně zapojily do značení jízdních kol a se kterými spolupracujeme. A tohle číslo, jak pevně věříme, nekončí a v dalších letech poroste.

Díky projektu Prevence kriminality - Forenzní značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek se zvyšuje pravděpodobnost, že odcizená kola budou v případě nalezení vrácena svým majitelům. Tato technologie tvoří nejen efektivní prostředek prevence krádeží, ale také posiluje důvěru mezi majiteli jízdních kol a orgány činnými v trestním řízení.

Kola jsou následně registrována v databázi REFIZ, která slouží nejen pro ČR, ale také PL a SK policii. Díky tomu je umožněna spolupráce při odhalování přeshraničních krádeži.

Všem městům a policiím děkujeme za spolupráci a důvěru v roce 2023 a těšíme se na nový rok 2024.

Pokud se chcete podívat na jednotlivá léta a ve kterých městech a obcích probíhalo značení, podívejte se na "Projekty v českých městech"