0 Kč

FORENZNÍ ZNAČENÍ

NEJLEPŠÍ PREVENCE K OCHRANĚ VAŠEHO MAJETKU

PROJEKTY V ČR

V rámci projektu Ministerstva Vnitra ČR se od roku 2013 podílíme na projektech v prevenci proti kriminalitě. Značení mikrotečkami je používáno jako preventivní ochrana proti krádeži jízdních kol, elektrokol a invalidních vozíků. Mikrotečky zároveň slouží k zpětné identifikaci v případě odcizení.

Přestože se v roce 2013 do projektu zapojily pouze města Ostrava a Kroměříž, v roce 2014 bylo aktivně značících měst 11, o rok později měst 17, v roce 2016 už se na značení podílelo měst 18 a v roce 2017 již 32. V roce 2021 se již do projektu zapojilo více jak 50 českých, a polských měst.

Pokud máte také zájem značení, Ministerstvo vnitra i tento rok poskytuje dotaci na projekt "Forenzní značení jízdních kol""Forenzní značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek" a "Forenzní značení mobiliáře měst". Participace obcí a měst na těchto projektech činí asi 10%, zbývajících 90 % hradí Ministerstvo vnitra. Za tyto prostředky lze úspěšně realizovat celý projekt, přičemž značení a registrace majetku občanů je zdarma.

Jste obec, město či MP a máte zájem o projekt Forenzního identifikačního značení také u Vás ve městě? 
Potřebujete pomoci s realizací? Obraťte se na garanta Forenzního značení pana bc. Jaromíra Koláříka : kolarik@refiz.eu

Prevence kriminality - Oficiální stránky města Jirkov

Na jednotlivé roky a města zapojená do projektu se můžete podívat níže: